Archive for december, 2008

Att sampla 15-20 sekunder är OK (1992)

december 15, 2008

Vi lever just nu i den postmodernistiska epoken. En epok som kännetecknas av ett ständigt återanvändande och respektlöst blandande av äldre tiders ideal.
Loopandet i populärmusiken har på ett mycket konkret sätt aktualiserat de copyright-diskussioner som fördes redan på femtiotalet inom bildkonsten, då konstnärer började återanvända bildfragment i den s k collagekonsten. En del rättsliga processer pågår men ännu finns ingen lagstiftning.
Däremot kan man få ett rättesnöre från prejudikat angående litterära citat. Det säger att citatet måste ställas i relation till det citerade verkets totala längd. Tillämpar man detta på en poplåt så får man fram att det borde vara tillåtet att sampla femton till tjugo sekunder. Så långa loopar förekommer dock knappast, så det hela verkar röra sig inom lagens råmärken.
Däremot hör det till god ton att på skivomslag nämna alla på plattan medverkande musiker, såväl de som själva varit i studion och spelat som de som producenten samplat från andra skivor.

Per Boysen: ”Moderna tider, Specialkurs 6: Att använda loopar i musik”, Musikern 1/1992

Annonser

Stims prognos för internet: Fyra kritiska områden (1995)

december 14, 2008

Fyra tekniska områden finns i fokus för upphovsrättsjuristernas intresse.
Också relationerna mellan dessa områden och hur de påverkar begrepp som offentligt framförande, inspelning, kopiering, överföring, broadcasting m fl.

  1. Bandbredden (fiberoptik, koppartråd, koaxialkabel, digital sändning mm). Med obegränsad bandbredd skulle en konsument kunna ringa upp en databank med musik, beställa en inspelning och spela upp den genast med digital kvalitet utan att ens vara itnresserad av att ha en egen kopia (offentligt framförande eller privat?)

  2. Lagringskapacitet i den egna datorn. Med stor lagringskapacitet behövs inte någon omfattande bandbredd. En musikdistributör skulle kunna göra en enda överföring – dumping – med mängder av musik i krypterad form in till konsumentens dator. När konsumenten vill lyssna betalar han en avgift och får musiken uppspelad med CD-kvalitet ur den egna hårddisken. Här finns det möjlighet att digitalt fånga upp varje användning av verken om de är kodade i förväg.

  3. Överföringshastigheten. Pentiumdatorer har just introducerats och Intel Corporation har redan annonserat att man snart tar fram ett chip som är dubbelt så snabbt. Samtidigt sjunker priserna dramatiskt. För överföring av musik och video är hastigheten väsentlig och står i direkt relation till bandbredden, kryptering och kompromeringen av data. Mikrodatorerna närmare sig nu storleken av en tusendels hårstrå.

  4. Komprimeringstekniken för överföringen av data är viktig för ljudkvaliteten när musik skall spelas upp i realtid över Internet. Bandbredden är här en styrande faktor. Än så länge kan man få analogt radioljud som bäst men CD-kvalitet är bara en tidsfråga.

    STIM-nytt, 3/1995

Stim tar tempen på musikscenen, fast hittar inga rave-partyn (1992)

december 1, 2008

Antalet danstillfällen på krogar, hotell och diskotek har minskat p g a lågkonjunkturen. Musiketablissementens förening (MEF) uppskattar antalet minskade danstillfällen till ca 20 % jämfört med 1991.
En alltmer lockande dansform är de stora dansgalorna med 4000-5000 besökare och således stora publikintäkter på vilja STIM har royalty. De förekommer i stora danspalats och på idrottsarenor som Globen, Mälarforum i Strängnäs, Himmelstalundshallen i Norrköping m fl. Dans på traditionella dansbanor har minskat i popularitet.
Publiken söker sig oftare till pubar och barer med musik. Det har medfört en ökning av nyetableringen av antal pubar. På pubarna förekommer bakgrundsmusik men också allt fler framträdanden av artister och svenska och utländska grupper.

Den musik som spelades 1992 på de flesta diskotek var mycket likartad och bestod till stor del av den som återfanns på Top-40-listorna. Diskotekens geografiska läge påverkade inte musikvalet. /…/
Under nittiotalet tycks musikstilarna alltmer gå in i varandra: pop mot soul, soul mot jazz o s v. Tidigare kunde man göra klarare avgränsningar. Trenden pekar nu allmänt mot en råare musik. Begrepp som deep house och trans house har vuxit fram. Technomusiken (syntmusik) går mot mer progressive house. Även hip-hop/rap-musiken utvecklades mot en hårdare hardcore och en ny slags punkmusik väntas växa fram.
Rave-partyn, som är en relativt ny företeelse, annonseras inte i dagstidningarna och är därför svårare för STIM att hitta. De är ofta mycket välbesökta och vänder sig till ungdomar mellan 15 och 20 år. Eftersom technomusiken fortsätter att vara populär ökar också antalet rave-partyn.

”Stim och marknaden 1992”, ur STIM-nytt nr 2/1993.