Grammofonindustriens klagan (1949)

Kopiering av grammofonskivor och liknande tekniska anordningar för återgivning av musik har tills helt nyligen ej ägt rum i någon större omfattning. Kopiering från skiva till skiva för försäljning i öppna marknaden har praktiskt taget aldrig förekommit, trots avsaknad av lagstadgat skydd. Ett dylikt förfaringssätt har ansetts som uppenbarligt stridande mot god affärssed.
/…/
Under loppet av de senaste månaderna har situationen emellertid radikalt förändrats, dels på grund av den ökade förekomsten av billig inspelningsapparatur (wire recorders, magnefoner och apparatur för inspelning av lackskivor), dels på grund av att en del personer och firmor tydligen först nu uppmärksammat den lucka i gällande lagstiftning, som f.n. lämna skivproducenterna skyddslösa mot kopiering.
/…/
Följande exempel kunna lämnas härpå:
I. En musikaffär i Stockholm, Svala & Söderlund Kgl. Hovmusikhandel AB, har verkställt överföring till lackskivor från kommersiella grammofoninspelningar, som på grund av importstoppet ej längre funnos att tillgå i den allmänna marknaden.
II. AB Keva, Grevgatan 49, Stockholm, började under sommaren en verksamhet, som består i uthyrning av musikautomater under namnet ‘Melody Lane’ till kaféer och konditorier. Återgivning av grammofonmusik, som utan skivproducenternas tillstånd överförts från kommersiella grammofonskivor till tråd, sker genom ett flertal högtlare, placerade vid gästernas bord i lokalerna. Trots protest, överlämnad å samtliga svenska skivproducenters vägnar, har AB Keba fortsatt denna verksamhet och utvidgat densamma. Dylika automater finnas f.n. installerade hos flera konditorier i Stockholm, exemåpelvis Konditori Axo, Odengatan 47, och Konditori Ogo, Kungsgatan 27.
III. Ett annat företag, AB Automatgrammofoner, Wittstocksgatan 12, Stockholm, har vänt sig till de ledande svenska skivproducenterna med anhållan att företaga överföringar från grammofonskivor till tråd för att kunna förverkliga planer på en verksamhet liknande AB Kebas. Skivproducenterna ha avböjt att lämna tillstånd till sådan kopiering av deras alster, varpå representanten för AB Automatgrammofoner muntligen meddelade, att firman trots detta skulle förverkliga sina planer eftersom industrien tydligen icke kunde göra något för att förhindra denna verksamhet.
IV. En svenskbyggd trådinspelningsapparat har lanserats av AB Luxor och saluföres nu i radioaffärer landet runt. Det har konstaterats, att i en mängd radioaffärer sker demonstrationen av den s.k. magnefonen delvis genom överföring från grammofonskivor till tråden direkt samt via radion. Vid AB Luxors egen demonstration av denna magnefon vid S:t Eriksmässan under sensommaren 1949 kom överföring från grammofonskivor till flitig användning.
Skivproducenterna ha i hög grad oroats av dena utveckling. Enligt nuvarande lagstiftning synes det vara omöjligt att förhindra dylik kopiering av kommersiella grammofonskivor i förvärvssyfte. /…/
Då det, enligt vad vi inhämtat, emellertid förefaller föga troligt, att den nya lagstiftningen kan träda i kraft förrän 1 januari 1952 eller senare för Sveriges vidkommande, är det i hög grad önskvärt att ett interimistiskt lagstiftningsskydd införes snarast möjligt.

Företrädare för nio svenska grammofonbolag, i ett brev till statliga utredare daterat den 21 november 1949

Annonser

2 svar to “Grammofonindustriens klagan (1949)”

  1. Birdseed Says:

    Wow, flera klockrena paralleller här. Motståndet mot att kopiera skivor som ändå inte kunde fås tag på till exempel. Eller framgångsfientligheten.

  2. Linus Walleij Says:

    Den där är ju bara för bra Rasmus, extra bonus om du letar upp någon av de utpekade skurkarna och intervjuar, åtminstone någon av dem borde väl kunna lokaliseras på något ålderdomshem. Någon på Luxor som redigerade Magnefonnytt? Etc.

    I min fantasi sitter redaktören för Magnefonnytt och chefen för Sonora i direktsändning och grälar vidare 2008, de får gärna avsluta med att jaga varandra med käpparna.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: