Socialdemokraterna om ”konstnärlig allemansrätt” (1969)

Aktiv kultur. Rapport från SAP:s kontaktkommitté för skol- och kulturfrågor, godkänd av partikongressen 1969.
Utgiven av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, 1971.

Den kommersialism som präglar en betydande del av kultursektorn drabbar främst de grupper som har minst motståndskraft: barn och ungdom samt de bristfälligt utbildade. Målmedvetna och välplanerade samhällsinsatser är därför nödvändiga som motvikt mot skräpkultur.
/…/
Många människor är omedvetna om eller ointresserade av konst. Ändå berikas deras tillvaro ständigt av konstnärligt skapande. Konstens verkan är som ringar på vattnet. Genom bruksföremål, i tidningsprosan, i den offentliga miljön, i radio och TV är varje medborgare i ständig kontakt med en verklighet som på otaliga sätt påverkats av den skapande konstnären. I lyckligaste fall bidrar konsten till frigörelse och utveckling av den egna skapande förmågan.
/…/

1) Samhället ansvarar för vårt humanistiska kulturarv och för kulturutvecklingen. Kulturpolitiken är ett viktigt led i samhällsomdaningen och präglas av socialdemokratins grundläggande värderingar — frihet, jämlikhet och trygghet.
2) Samhället garanterar den konstnärliga friheten. Denna frihet är utesluten i totalitära och kommersialiserade samhällssystem.
3) Socialdemokratins jämlikhetssträvan inom kulturlivet, med krav på kulturell allemansrätt, genomförs. I gengäld garanterar samhället, i samarbete med berörda parter, konstnärernas inkomsttrygghet.
4) Kulturpolitiken förankras i folkrörelserna, som i sig själva utgör ett viktigt inslag i kulturlivet. Samhället ger därför ökat stöd till bildningsorganisationerna så att de kan spela en roll i landets kulturliv och lösa nya uppgifter som utvecklingen kan föra med sig. Folkrörelserna erbjuder människan möjlighet att orientera sig inom kulturlivets olika områden, aktivt utöva konstnärlig verksamhet och genom kulturella upplevelser nå vidgade kunskaper och fördjupad personlig utveckling.
5) Kvalitetsprincipen är en ofrånkomlig riktpunkt inom kulturpolitiken och är väl förenlig med socialdemokratins krav på jämlikhet mellan människor.
6) Samhället svarar för ett demokratiskt inflytande inom massmedias alla områden. Maktkoncentrationen och marknadsekonomins hot att sätta den grundlagsfästa tryckfriheten ur spel förhindras. Mångfald och valfrihet säkerställs.
7) Samhället svarar för att dans, musik och teater, litteratur, film och bildkonst i olika former når allt fler delar av landet och allt fler miljöer. Detta sker genom stöd till centrala, regionala och lokala institutioner, till kulturarbetarnas egna förmedlande organ och till folkrörelserna. Uppsökande åtgärder skall i första hand rikta sig till dem vilkas kulturkontakter och möjligheter till gemenskap försvåras av ekonomiska, psykologiska eller geografiska skäl.
8) Samhället bereder konstnärliga yrkesutövare arbetstillfällen. Särskilt angeläget är att konstnärer och kulturarbetare får verka inom den kommunala miljön, inom skola och folkbildning.
9) Landsting och kommuner svarar i samarbete med folkrörelserna för de lokala insatser som syftar till en förändring av den egna kulturmiljön genom aktivering av de enskilda människorna. Kontakter och gemenskap mellan människor underlättas. Moderna lokaler inrättas, utrustade för ett differentierat kulturliv och med utrymme även för olika icke-kommersiella och icke-professionella kulturaktiviteter.
10) Underhållningsbranschens och reklamvärldens exploatering av konsumenterna motverkas. Särskilt gäller detta skräpkulturen till barn och ungdom. Den unga generationens värderingar, dess öppenhet och ökade internationella medvetande måste därför mötas med generösare samhällsinsatser.
11) Det internationella kulturutbytet får allt större betydelse för ökad förståelse mellan folken och för att sprida sociala idéer. Ökade resurser till kulturinstitutionerna för att förbättra deras internationella kontakter är därför särskilt angelägna.

/…/

G. Kulturarbetarnas trygghet
1) De konstnärliga yrkesutövarna ges inom den allmänna försäkringen en ökad social trygghet genom att de bereds större möjligheter till mer stadigvarande inkomster.
/…/
5) Stödet till kulturarbetarna omvandlas till betalning för en successivt genomförd konstnärlig allemansrätt.

Ett svar to “Socialdemokraterna om ”konstnärlig allemansrätt” (1969)”

  1. Birdseed Says:

    Jösses, vilket proletärförakt ett ”arbetarparti” kunde ha på den tiden.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: